Góra strony

Cechy kredytu gotówkowego: 

 • kredyt przeznaczony na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych,
 • minimalna kwota kredytu wynosi 1000,00 zł a maksymalna 200.000,00 zł,
 • kredyt może być udzielony na okres do 96 miesięcy,
 • wysokość kredytu ustalona jest indywidualnie i jest uzależniona od zdolności kredytowej wnioskodawcy,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów,
 • kredytobiorca może skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej zawierając umowę ubezpieczenia na życie oferowanego w Banku w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.        

 

Cechy kredytu w ROR:

 • kredyt na cele konsumpcyjne przeznaczony dla posiadaczy rachunku typu ROR,
 • kredyt charakteryzuje sie tym, że w okresie trwania umowy kredytu każdy wpływ środków na ROR zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i daje możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego limitu,
 • wysokość kredytu ustalona jest indywidualnie dla każdego Wnioskodawcy i uzależniona jest od okresu posiadania rachunku ROR, wysokości stałych wpływów na ten rachunek z tytułu osiąganych dochodów oraz oceny zdolności i wiarygodności Wnioskodawcy i może wynosić do 10-krotności miesięcznych wpływów na rachunek,
 • przedłużenie umowy kredytu na kolejne 12 miesięcy następuje automatycznie bez obowiązku spłaty kredytu pod warunkiem należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy kredytu.

Cechy kredytu mieszkaniowego DOM:

 • w szczególności kredyt może być wykorzystany na:
  • budowę domu jednorodzinnego,
  • zakup domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • remont i modernizacje,
  • dokończenie budowy, rozbudowy, przebudowy domu jednorodzinnego,
 • możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału,
 • wygodne formy rozliczenia kredytu.

Cechy kredytu mieszkaniowego - REMONT:

 • kredyt może być wykorzystany na inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę systemem gospodarczym:
  • dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  • remont i modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego,
 • maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 150 000,00 zł i jednocześnie 80 % wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • Bank może odstąpić od zabezpieczenia kredytu hipoteką, pod warunkiem zabezpieczenia wierzytelności w innej formie uzgodnionej z Bankiem,
 • Bank nie wymaga wniesienia środków własnych.

Cechy kredytu hipotecznego:

 • kredyt udzielony jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków,
 • maksymalna kwota kredytu wynosi 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • w przypadku gdy kwota kredytu nie przekracza 50.000,00 zł nie jest wymagany operat szacunkowy nieruchomości,
 • maksymalny okres kredytowania wynosi do 25 lat.

Cechy kredytu konsolidacyjnego:

 • kredyt może być przeznaczony na spłatę zobowiązań osób fizycznych w innych bankach w tym zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Krzepicach. Klient może również wnioskować o środki na dodatkowy cel, jednak nie więcej niż 50% wartości wnioskowanego kredytu,
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu wynosi:
  • 50.000,00 zł w przypadku gdy kredyt nie jest zabezpieczony hipoteką,
  • 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu nie więcej niż 200.000,00 zł.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR