Góra strony

Kredyt pomostowy

Cechy kredytu pomostowego:

  • kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej,
  • maksymalny okres kredytowania do 15 lat,
  • obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu jest cesja na Bank prawa do środków pieniężnych wynikających z umowy o dofinansowanie,
  • koszty kredytu mogą być przedmiotem negocjacji z Bankiem.

Po szczegóły zapraszamy do placówek Banku.

O Banku

Informacje prawne

Przydatne informacje

Płatności i inne

Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000146108 NIP: 574-000-67-17, Regon: 000496610

Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR